دورکاری در ایام کرونا
دورکاری و چالش های امنیت سایبری

بحران کووید 19 در سراسر جهان عملکرد کسب و کارها را به شکل بی سابقه ای تغییر داده است. برای کاهش شیوع این بیماری همه گیر، کسب و کارها در سراسر جهان سیاست های محکمی برای دورکاری اتخاذ کرده اند که کارمندان

© تمامی حقوق برای شرکت دانش بنیان آتین محفوظ است.