تلفن: 86094920 – 021

فکس : 86095941 – 021

کد پستی : 14458 – 74845

ایمیل: contactus@authin.ir

آدرس : تهران، کارگر شمالی، خیابان شانزدهم، پارک علم و فناوری دانشگاه تهران، ساختمان شماره 2، واحد 312

© تمامی حقوق برای شرکت دانش بنیان آتین آتیه اندیش محفوظ است.